41
Plan obowi±zuje od 2021-03-08 do odwo³ania
Data publikacji: 2021-03-05


  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00 3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
2TIG
B.lab.syst.sieciowych
W Wo¼niak
3TIb
A informatyka
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
8,50 2TIG
B.lab.syst.sieciowych
W Wo¼niak
3TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
3TIb
zaj. z wych/godz. z wych.
W Wo¼niak
3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
9,40 2TIa
B.lab.syst.sieciowych
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
4TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
10,45 3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
2TIa
B.lab.syst.sieciowych
W Wo¼niak
3TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
11,35 4TIa
B.aplikacje int.
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
2TIa
A informatyka
W Wo¼niak
4TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
2TIa
A informatyka
W Wo¼niak
12,25   3TIb
A informatyka
W Wo¼niak
2TIa
B.lab.syst.sieciowych
W Wo¼niak
4TIa
B.aplikacje int.
W Wo¼niak
 
13,15 3TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
4TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
1TA
B informatykaaa
M Æyliński
4TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
 
14,10   3TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
     
15,00          
15.50          
16.40