4TIa
Plan obowi±zuje od 2021-03-08 do odwo³ania
Data publikacji: 2021-03-05


  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00 matematyka
A F±kowska
51
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
41
wf
T Mikusik
  A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
41
8,50 matematyka
A F±kowska
51
j.ang.zaw.
E Lewicka
126
matematyka
A F±kowska
51
hist. i spo³.
M Kaszyński
52
wf
T Mikusik
SG1
9,40 A j.ang
E Lewicka
126
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
41
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
41
j.polski
A Sobczak
83
A j.ang
E Lewicka
126
10,45 religia/etyka
M Mysińska
109
wf
T Mikusik
SG1
j.polski
A Sobczak
83
B informatykaaa
M Æyliński
46
A informatyka
T Chybczyński
SWkonf
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
41
11,35 B.aplikacje int.
W Wo¼niak
41
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
41
A informatyka
T Chybczyński
SWkonf
B informatykaaa
M Æyliński
46
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
41
matematyka
A F±kowska
51
12,25 j.polski
A Sobczak
83
matematyka
A F±kowska
51
religia/etyka
M Mysińska
109
B.aplikacje int.
W Wo¼niak
41
hist. i spo³.
M Kaszyński
52
13,15 dzia³al.gosp.
E Bagińska
15
zaj. z wych/godz. z wych.
A F±kowska
51
  A j.ang
E Lewicka
126
A informatyka
T Chybczyński
SWkonf
B informatykaaa
M Æyliński
46
14,10          
15,00          
15.50          
16.40