M Woźniczko
Plan obowiązuje od 2021-03-08 do odwołania
Data publikacji: 2021-03-05


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8,00          
8,50 1TIb
wf
SG1
4TIb
zaj. z wych/godz. z wych.
62
1TS
filozofia
126
   
9,40 3A BR
wf
SG4
3A BR
wf
SG3
  1C BR
Awf
SG2
 
10,45 4TIb
wf
SG2
4TIb
wf
1B BR
wf
   
11,35 1TA
filozofia
139
  3A BR
wf
1TIb
wf
1TIb
wf
SG4
12,25 1TIb
filozofia
139
  1TOŚ
filozofia
79
1TOŚ
wf
SG4
1C BR
Awf
SG2
13,15     1TOŚ
wf
SG3
1TIa
filozofia
69
4TIb
wf
SG4
14,10     1C BR
Awf
SG1
1B BR
wf
SG1
1TOŚ
wf
SG4
15,00       1B BR
wf
SG1
 
15.50          
16.40