SGN/1
Plan obowiązuje od 2024-02-05 do odwołania
Data publikacji: 2024-02-02


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8,00 1 TS/TA
B. W-F
G Zawadzki
2 TSa
A. W-F
T Mikusik
1E BR
A. W-F
A Walasek
3B BR
A. W-F
T Mikusik
4 TIb
A. W-F
T Mikusik
8,50   2 TSb
A. W-F
T Mikusik
1B BR
A. W-F
A Walasek
3B BR
A. W-F
T Mikusik
3 TS
A. W-F
T Mikusik
9,40   4 TA
A. W-F
T Mikusik
1 TOŚ
A. W-F
A Walasek
2 TSb
A. W-F
T Mikusik
4 TIa
A. W-F
T Mikusik
10,45   3 TS
A. W-F
T Mikusik
4 TA
A. W-F
T Mikusik
  2G BR
A. W-F
T Mikusik
11,35 3B BR
A. W-F
T Mikusik
2A BR
A. W-F
B Bącela
5 TS
A. W-F
T Mikusik
1D BR
A. W-F
A Walasek
2 TSa
A. W-F
T Mikusik
12,25 3 TS
A. W-F
T Mikusik
2 TSa
A. W-F
T Mikusik
1E BR
A. W-F
A Walasek
2G BR
A. W-F
T Mikusik
2G BR
A. W-F
T Mikusik
13,15 2 TA/TI
A. W-F
B Bącela
3 TA
A. W-F
A Walasek
4 TIb
A. W-F
T Mikusik
4 TIb
A. W-F
T Mikusik
2 TSb
A. W-F
T Mikusik
14,10 1 TI
A. W-F
M Woźniczko
2 TOŚa
A. W-F
B Bącela
4 TIa
A. W-F
T Mikusik
3 TA
A. W-F
A Walasek
 
15,00          
15.50