124
Plan obowi±zuje od 2024-02-05 do odwołania
Data publikacji: 2024-02-02


  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00 4 TIa
A j.niem.
A Wi¶niewska
4 TO¦
religia
I Ujazdowska
3C BR
W.D.Z,
H Zawi¶lak
  4 TS
A j.niem.
A Wi¶niewska
8,50 3 TA
A j.niem.
A Wi¶niewska
      1 TO¦
A j.niem.
A Wi¶niewska
9,40 1 TS/TA
B j.niem
A Wi¶niewska
    4 TIb
A.j.ang.zaw.
E Lewicka
1 TO¦
A j.niem.
A Wi¶niewska
10,45 2 TIb
historia
M Polewski
    3A BR
A. j.ang
M Michalczyk
 
11,35 1 TS/TA
B j.niem
A Wi¶niewska
2 TSb
A j.niem.
A Wi¶niewska
1 TO¦
B.prac.bad.lab
I Budkowska
  1 TS/TA
B. j.ang
P Tęgos
12,25 1D BR
A. j.ang
P Tęgos
3 TA
A j.niem.
A Wi¶niewska
1 TO¦
B.prac.bad.lab
I Budkowska
   
13,15 2 TSb
A j.niem.
A Wi¶niewska
       
14,10 3 TA
zaj. z wych.
A Wi¶niewska
       
15,00          
15.50