75
Plan obowiązuje od 2024-02-05 do odwołania
Data publikacji: 2024-02-02


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8,00 2C BR
historia
H Zawiślak
1 TOŚ
stan i zasob,środ,
W Antkiewicz-Kowalska
2 TOŚa
podst.techniki
E Tomczyk
2 TSb
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2B BR
pod.obr.skraw.
K Krzyżański
8,50 2A BR
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2C BR
matematyka
M Raszewska
1 TOŚ
podst.techniki
E Tomczyk
4 TS
konstr maszyn
E Tomczyk
4 TA
chemia analit.
M Opach
9,40 3 TS
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2F BR
j.polski
I Kropidłowska
3A BR
konstr maszyn
E Tomczyk
1C BR
matematyka
D Małolepsza
2B BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
10,45 3 TS
podst.kons.masz.
E Tomczyk
1 TOŚ
stan i zasob,środ,
W Antkiewicz-Kowalska
  2B BR
matematyka
M Raszewska
4 TS
podst.kons.masz.
E Tomczyk
11,35 4 TS
podst.kons.masz.
E Tomczyk
  3D BR
konstr maszyn
E Tomczyk
2E BR
matematyka
M Raszewska
2B BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
12,25 3C BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
3D BR
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2D BR
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2 TOŚa
matematyka
M Raszewska
2 TSa
podst.kons.masz.
E Tomczyk
13,15 4 TS
zaj. z wych.
E Tomczyk
2 TSb
podst.kons.masz.
E Tomczyk
2 TSa
podst.kons.masz.
E Tomczyk
3A BR
matematyka
M Raszewska
2 TOŚb
podst.techniki
E Tomczyk
14,10   3 TS
konstr maszyn
E Tomczyk
3C BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
   
15,00          
15.50