41
Plan obowi±zuje od 2020-02-17 do odwo³ania
Data publikacji: 2020-02-15


  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00   3TIb
B informatykaaa
W Wo¼niak
3TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
3TIa
B informatykaaa
W Wo¼niak
3TIb
B informatykaaa
W Wo¼niak
8,50 3TIa
A.aplikacje int.nazap
W Wo¼niak
3TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
4TI
B.lab.baz danych
W Wo¼niak
3TIa
B informatykaaa
W Wo¼niak
4TI
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
9,40 3TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
3TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
4TI
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
4TI
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
10,45 1TI
A informatyka
W Wo¼niak
3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
3TIa
A.lab.apl.intermet.
W Wo¼niak
3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
 
11,35 2TIb
A informatyka
W Wo¼niak
4TI
B.lab.baz danych
W Wo¼niak
3TIa
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
1TI
A informatyka
W Wo¼niak
 
12,25   3TIa
A.aplikacje int.nazap
W Wo¼niak
3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
  3TIa
A. bazy danych
W Wo¼niak
13,15   3TIb
A. bazy danych
W Wo¼niak
4TI
B.lab.baz danych
W Wo¼niak
3TIb
A.lab.baz.danych
W Wo¼niak
2TIb
zaj. z wych/godz. z wych.
W Wo¼niak
14,10       3TIb
A.lab.sieci komp.
M Szczap
2TIb
A informatyka
W Wo¼niak
15,00       3TIb
A informatyka
M Szczap
 
15.50          
16.40