68
Plan obowi±zuje od 2024-02-05 do odwołania
Data publikacji: 2024-02-02


  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00 3 TI
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
  2A BR
A. j.ang
M Michalczyk
3 TO¦
matematyka
D Małolepsza
 
8,50 2 TO¦b
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
5 TO¦
biologia
R Li¶kiewicz-GwóĽdĽ
  1B BR
matematyka
D Małolepsza
1 TO¦
B j.niem
I Nowak-Paj±k
9,40 1 TS/TA
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2A BR
A. j.ang
M Michalczyk
  2G BR
matematyka
M Raszewska
1 TO¦
B j.niem
I Nowak-Paj±k
10,45 2 TA/TI
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2 TSa
A. j.ang
M Michalczyk
2 TIb
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2 TO¦b
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2 TO¦a
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
11,35 3 TI
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
1 TS/TA
zaj. z wych.
I Nowak-Paj±k
1 TS/TA
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
  5 TI
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
12,25 5 TO¦
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
4 TIb
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2 TA/TI
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
3 TS
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
3 TS
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
13,15 2 TSa
A. j.ang
M Michalczyk
2 TO¦a
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
2 TIb
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
4 TA
A j.niem.
I Nowak-Paj±k
 
14,10 2H BR
A. j.ang
M Michalczyk
       
15,00          
15.50