SW11
Plan obowi±zuje od 2020-02-17 do odwo³ania
Data publikacji: 2020-02-15


  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8,00 1AG BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
2TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
2A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
3TO¦/TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
8,50 1AG BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
  2A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
3TO¦/TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
9,40 1AG BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
  2A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
3TO¦/TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
10,45   1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
  2A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
3TO¦/TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
11,35 1AG BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
  2A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
3TO¦/TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
12,25 1AG BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
1A BR
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
    2TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
13,15         2TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
14,10         2TS
1.zaj.prakt.sam.
R Wo¼niak R
15,00          
15.50          
16.40