50
Plan obowiązuje od 2024-02-05 do odwołania
Data publikacji: 2024-02-02


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8,00 3C BR
pod.obr.skraw.
K Krzyżański
  2 TA/TI
podst. tech. laborator.
A Gradomska
3 TA
chemia
M Opach
3B BR
A.j.ang.zaw.
M Michalczyk
8,50 2F BR
A. j.ang
M Michalczyk
3C BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
2D BR
A. j.ang
M Michalczyk
3 TA
podst.bad.bioch. i środ.
M Opach
2D BR
A. j.ang
M Michalczyk
9,40 2F BR
A. j.ang
M Michalczyk
3C BR
techm. wytwarzania
E Tomczyk
1 TS/TA
podst. tech. laborator.
A Gradomska
2D BR
historia
H Zawiślak
4 TA
zaj. z wych.
R Liśkiewicz-Gwóźdź
10,45 2H BR
A. j.ang
M Michalczyk
2H BR
biologia
I Fret
2 TA/TI
podst. tech. laborator.
A Gradomska
1D BR
hist. i teraź.
H Zawiślak
5 TS
A. j.ang
M Michalczyk
11,35 1D BR
historia
H Zawiślak
4 TIa
chemia
M Opach
1B BR
A. j.ang
M Michalczyk
4 TOŚ
historia
M Polewski
1D BR
elektrot. i elektr. sam
M Wasilewski
12,25 4 TOŚ
zaj. z wych.
I Kropidłowska
3C BR
B.j.ang.zaw.
M Michalczyk
1 TS/TA
podst. tech. laborator.
A Gradomska
1 TS/TA
elektrot. i elektr. sam
M Wasilewski
3 TA
chemia analit.
M Opach
13,15 3C BR
pod.obr.skraw.
K Krzyżański
  2 TOŚa
A.prac.bad.lab
A Gradomska
1 TS/TA
preparatyka chem.
I Budkowska
 
14,10     2 TOŚa
A.prac.bad.lab
A Gradomska
   
15,00          
15.50